« afbeelding 1 van 1 »
 
maandag 25 maart 2019

Onderzoek: Groenbemesters in de praktijk

 

In 2019 start, mede dankzij de ondersteuning van het Laanboompact, onderzoek naar groenbemesters.

 

In dit onderzoek gaat het om de effecten van de inzet van groenbemesters (en combinaties) op de bodemweerbaarheid tegen bodempathogenen. In de teelt van laanbomen kennen we lastige bodempathogenen, zoals Verticillium en Pratylenchus (wortellesieaaltje). Detectie en beheersing van o.m. deze bodempathogenen zijn onderdelen van het project.

 

Voor het onderzoek worden in de Betuwe geschikte percelen gezocht waar groenbemesters gezaaid en bodemanalyses uitgevoerd kunnen worden.

 

Heeft u een perceel dat voldoet aan de volgende randvoorwaarden:

  • Perceel met een serieuze (en actuele) Verticillium besmetting en mogelijk ook Pratylenchus.
  • Perceel ligt braak in 2019 (al of niet met groenbemester).
  • Perceelsgrootte v.a. 0,5 ha.
  • Grondsoort klei of zand.
  • Aanliggend zo mogelijk een gezond perceel, zonder problemen met Verticillium (en Pratylenchus).

Aanmelden kan bij Björn Kohlmann, T: 06 - 24948191 | M: bjorn@treecentreopheusden.nl of bij Bart van der Sluis T: 06 – 30258842 | M: bart.vandersluis@wur.nl 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA