Projecten
 
Emissiereductie water - Lopend
Vanuit het "Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen” zijn in 2016 van vier middelen te hoge concentraties gemeten in het oppervlaktewater in regio Opheusden. Vragen die daarbij op komen zijn: waar komen de gevonden middelen vandaan, hoe komen deze middelen in het oppervlaktewater, hoe kan de emissie verminderd of voorkomen worden. ... » lees meer
Afstemming Omgevingsvisies Gemeenten - Lopend
Iedere gemeente in Nederland gaat aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van de dorpen en het buitengebied. Dit project omvat de Afstemming van de Omgevingsvisies tussen gemeente Neder-Betuwe, gemeente Overbetuwe en gemeente Buren. ... » lees meer
Ontwikkeling Laanboomhuis - Lopend
Diverse partijen werken samen aan de ontwikkeling van een Laanboomhuis op het Agro Business Centre (ABC) in Opheusden, wat hét visitekaartje voor de laanboomteelt in de regio en het hart van het bedrijventerrein moet worden.... » lees meer
Marktinnovaties - Lopend
In dit meerjarig project wordt op verschillende manieren gewerkt aan marktinnovatie door de laanboomsector. Onderwerpen zijn onder andere Green Cities, gebruik van bomen voor andere toepassingen en markten en Climate Trees. ... » lees meer
Regionaal data- en informatiesysteem - Lopend
Momenteel weten we op regionaal niveau niet wie, welke data wanneer en waarvoor nodig heeft. Met dit project onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een regionaal informatie- en datasysteem. ... » lees meer
Versterken ketenafzet - Lopend
Dit project is erop gericht om de logistiek binnen de keten te optimaliseren.... » lees meer
Ontwerp TCO Tuin - Lopend
Dit project is gericht op het ontwerpen van een ontmoetingsplek in de vorm van een TCO Tuin en daarmee de mogelijkheid voor het faciliteren van de dialoog.... » lees meer
Leren en innoveren in de boomteelt - Lopend
Leren en innoveren in de boomteelt is gestart om scholing in de sector te stimuleren.... » lees meer
Gebiedsgerichte ziekten en plagen - Lopend
Dit project is gericht op het stimuleren van een gebiedsgerichte aanpak voor de preventie van ziekten en plagen.... » lees meer
Groenbemesters - Lopend
In de boomkwekerij is het gebruik van groenbemesters in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Welke positieve en negatieve effecten heeft het gebruik op de laanboomteelt?... » lees meer
Groene Etalage - Lopend
Dit project is gericht op het ontwikkelen van een gestructureerde samenwerking tussen gemeenten en overheden. ... » lees meer
Haalbaarheidsonderzoek Broedplaats of Bedrijfsverzamelgebouw - Lopend
Dit project is gericht op het bepalen welke invulling het gebouw naast het Laanboomhuis het beste kan krijgen: broedplaats of bedrijfsverzamelgebouw. ... » lees meer
Grasstroken in de teelt van laanbomen - Lopend
Dit project is gericht op het vaststellen van het effect van grasstroken op de groei van laanbomen met en zonder aanvullende maatregelen, met name op het gebied van watergift.... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
Harde lessen in de sierteelt en voedingstuinbouw door coronacrisis

Door de huidige coronacrisis staan bedrijven in de sierteelt en voedingstuinbouw en -glasbouw voor een uitdaging die op termijn niet alleen maar negatief hoeft uit te pakken. Ook groenondernemers in de regionale glastuinbouwsector kunnen de vruchten plukken van de soms harde lessen die ze nu leren, verwacht Peter Bakker, voorzitter van Greenport Arnhem Nijmegen (GAN). 

Sinds ondernemers, overheid, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten hun kennis en krachten hebben gebundeld in netwerkorganisatie Greenport Arnhem Nijmegen, behoort de regionale glastuinbouwsector tot de absolute wereldtop, met NEXTgarden als centrale middelpunt van groene samenwerking en slimme innovaties. Nu die wereld door alle coronamaatregelen deels op slot zit, lopen ook siertelers en voedingstuinbouwers in de regio tegen de grenzen van hun kunnen aan. We moeten extra focussen op onze relatie met het onderwijs om de kwekers van morgen aan ons te binden.

Hoopgevers van de natie
"Elk bedrijf heeft zijn eigen teelt, en alle teelten hebben weer hun eigen seizoenseffecten en -patronen”, vertelt Peter Bakker, voorzitter van Greenport Arnhem Nijmegen. "Tulpenkwekers die na een half jaar keihard buffelen hun product op het moment van oogsten niet kwijt kunnen, hebben letterlijk voor niks gewerkt. Hetzelfde geldt voor aardbeien- en paprikakwekers die voor hun omzet vaak afhankelijk zijn van de horeca of buitenlandse afnemers. Ook in onze regio is de voedingstuinbouw hard getroffen, heb ik begrepen.” Bakker, in het dagelijks leven directeur van Plantion uit Ede, een regionale bloemen- en plantenmarktplaats waarbij zo’n 275 voornamelijk Nederlandse kwekers zijn aangesloten, hoort vanuit de sierteeltsector hier en daar ook andere geluiden. "De interne markt is redelijk op niveau gebleven en daarmee ook de vraag naar bloemen en planten. Bloemisten zijn de hoopgevers van de natie. Ook hoveniers hebben het druk. Mensen willen graag een mooie tuin, zeker nu ze niet op vakantie gaan.”

Agrarisch noodpakket

Ondanks de eerste tekenen van voorzichtig herstel door verruiming van sommige maatregelen, juicht Bakker de komst van het agrarische noodpakket van 650 miljoen euro – waarvan 600 miljoen euro naar de sierteelt en voedingstuinbouw gaat – van harte toe:
"Anders dan in veel andere bedrijfstakken kunnen kwekers hun teelt en oogst niet zomaar stilleggen. Vaste lasten en productiekosten lopen beide door. Bovendien zijn producten vaak kort houdbaar en onbruikbaar voor andere doeleinden. Hoewel ondernemers heel creatief omgaan met de situatie en eerder bereid zijn om van gebaande paden af te wijken, verwacht ik dat ook bedrijven in onze regio een beroep zullen doen op het steunpakket. Hoeveel precies, wordt pas duidelijk als de eerste rookwolken zijn opgetrokken. Overigens waardeer ik de daadkracht waarmee de overheid de sector in eerste instantie op macroniveau helpt. Het lost niet alle problemen op, maar Den Haag laat in deze moeilijke situatie duidelijk zien waar de lead ligt.” Ik waardeer de daadkracht waarmee de overheid de sector in eerste instantie op macroniveau helpt.
 
Extra focus op arbeidskrachten
Hoe de huidige periode op termijn uitpakt voor de bijna 240 glastuinbouwbedrijven met zijn ongeveer 2200 arbeidsplaatsen in Greenport Arnhem Nijmegen, is volgens Bakker afwachten: "De laatste jaren zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van energietransitie, circulaire voedselproductie, het hergebruik van afvalwater, de logistieke bereikbaarheid en de aansluiting op het groenonderwijs. Die basis valt niet in één keer weg en wordt door wat we meemaken, op sommige vlakken zelfs versterkt. In de sector werken bijvoorbeeld veel Poolse arbeidskrachten die na het uitbreken van de crisis bijna allemaal naar huis zijn teruggekeerd. Dat lijkt geen probleem, omdat er veel minder vraag is. Die situatie kan echter letterlijk in één dag omslaan, zeker in de sierteelt, zoals nu hier en daar al gebeurt. Omdat steeds meer Poolse werknemers besluiten om in hun eigen land aan de slag te gaan, zullen we extra moeten focussen op onze relatie met het onderwijs om de kwekers van morgen aan ons te binden.”

Nieuwe kijk op automatisering
Bakker verwacht dat de door de crisis aangezwengelde arbeidsmarktdiscussie ook zal leiden tot een nieuwe kijk op automatisering in de regionale groene corridor. "Glastuinbouwbedrijven zijn hightechondernemingen waar veel wordt geëxperimenteerd met teelttechnische zaken. Door de inzet van relatief goedkope arbeidskrachten werd verbetering van automatiseringsprocessen altijd als niet of minder noodzakelijk beschouwd. Met de kennis van nu over onder meer de ad-hocinzet van personeel mag je concluderen dat verdere automatisering van het productieproces misschien niet altijd meteen rendabel is, maar wel een stuk minder risicovol.”

Risicospreiding en hybride verkoopkanalen
Ook in de bloemen- en plantsector in bredere zin zullen naar Bakkers mening, net als in andere branches, op sommige fronten veranderingen optreden. "Kwekers zullen risico’s meer willen spreiden door voor de in- en verkoop van hun producten niet afhankelijk te blijven van één land of één specifieke klantengroep. Verder zie ik het zo voor me dat digitale overlegstructuren, bezorgdiensten in vooral de sierteeltsector en hybride verkoopkanalen vastere voet aan de grond zullen gaan krijgen. De huidige coronacrisis hoeft niet alleen maar negatief uit te pakken voor de bloemen- en plantensector. Natuurlijk is het heftig wat er gebeurt en wellicht nog gaat gebeuren, maar het is te vroeg om 2020 bij voorbaat als een verloren jaar te beschouwen.”


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA