Publicaties

Het Laanboompact werkt jaarlijks met een werkplan en om de paar jaar geeft zij een brochure uit over de projecten die het Laanboompact ondersteunt. Deze werkplannen en brochures treft u hieronder aan. 

Als onderdeel van Greenport Gelderland delen wij ook graag haar uitgaven. Rapportages over projecten treft u aan onder 'projecten'PUBLICATIEOVERZICHT
 
Monday 18 May 2020 Duurzaam verder 2030
Monday 18 May 2020 Duurzaam doen 2020
Friday 23 December 2016 Brochure 10 jaar Laanboompact
Thursday 01 December 2016 Greenport magazine
Thursday 30 June 2016 Future with a bite
« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 30 June 2016

Future with a bite

Greenport Gelderland heeft als publiek-private netwerkorganisatie de afgelopen vier jaar hard gewerkt aan de versterking van het tuinbouw-cluster in Gelderland. Dit cluster is van groot belang voor de economie, de werkgelegenheid, de ruimtelijke kwaliteit, een afwisselend landschap en een mooie leefomgeving.

Maar het is werk nog niet klaar. Veel initiatieven zijn gestart maar nog niet afgerond. Dat is ook logisch. Veel activiteiten met betrekking tot bijvoorbeeld marktontwikkeling, bedrijventerreinen, innovatie en ruimtelijke inrichting kennen een lange doorlooptijd van zo maar tien jaar. Bovendien is de huidige markt en maatschappij sterk in beweging. Dat vraagt voortdurend om versterking en aanpassing van het cluster. Vandaar dat de vijf pacten die samen Greenport Gelderland vormen unaniem hebben besloten om de samenwerking in Greenport Gelderland
te continueren. U leest er over in Agenda 2020. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA