Samenwerking

Kenmerkend voor het Laanboompact is de sterke focus op (publiek – private)samenwerking. Zo wordt samengewerkt met Greenport Holland en Greenport Gelderland.

Greenport Gelderland


Dit is een regionaal samenwerkingsverband opgezet op initiatief van de provincie Gelderland. Doel is het versterken van de tuinbouw (glastuinbouw, fruit, paddenstoelen en laanbomen) in het rivierengebied. Samenwerking vindt onder andere plaats op gebied van onderwijs en scholing, arbeidsmarkt, innovatie, agrologistiek, infrastructuur en gebiedsmarketing.


Greenports Nederland


Dit is een landelijk samenwerkingsverband van een aantal regionale Greenports waaronder Westland/Oostland, Aalsmeer e.o., Venlo e.o., Duin & Bollenstreek en de regio Boskoop. Ook Greenport Gelderland neemt deel aan dit samenwerkingsverband. Een Greenport is een gebied waar een samenwerkend cluster van toelevering, productietuinbouw, handel, verwerking, logistiek en dienstverlening een centrum vormt van (inter)nationaal belang. Samenwerking vindt onder andere plaats op het gebied van ruimte en infrastructuur.


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA