Visie

De laanboomsector wordt geconfronteerd met forse ontwikkelingen.

Markt

Deze wordt gekenmerkt door schaalvergroting en professionalisering bij de afnemers, toenemende concurrentie van andere productiegebieden en de steeds hogere eisen van de consument. Dit vraagt meer aandacht voor kostprijs, kwaliteit, kennis en innovatie, een goede infrastructuur en samenwerking.

Mens

Burgers en medewerkers hebben meer aandacht voor de directe leefomgeving, werkgelegenheid, kwaliteit van arbeid, gezondheid en imago. Dat betekent dat geïnvesteerd moet worden in goede relaties met burgers, werknemers en andere stakeholders.

Maatschappij

Stelt hogere eisen aan klimaat, energie, waterhuishouding en bodem- en luchtkwaliteit. Dat betekent aandacht voor duurzaam ondernemen, toepassing van duurzame productiemethoden en duurzame energie.

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen is de volgende strategische agenda opgesteld;

  • Versterken afzet
  • Optimaliseren bedrijfsstructuur
  • Herinrichten ruimtelijke structuur
  • Opvoeren innovatie
  • Optimaliseren scholing en arbeid
  • Versterken ondernemerschap
  • Duurzamer ondernemen
  • Opvoeren samenwerking
  • Verbeteren communicatie
  • Vernieuwen productietechniek


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA