Projecten
 
Emissiereductie water - Lopend
Vanuit het "Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen" zijn in 2016 van vier middelen te hoge concentraties gemeten in het oppervlaktewater in regio Opheusden. Vragen die daarbij op komen zijn: waar komen de gevonden middelen vandaan, hoe komen deze middelen in het oppervlaktewater, hoe kan de emissie verminderd of voorkomen worden. ... » lees meer
Afstemming Omgevingsvisies Gemeenten - Lopend
Iedere gemeente in Nederland gaat aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van de dorpen en het buitengebied. Dit project omvat de Afstemming van de Omgevingsvisies tussen gemeente Neder-Betuwe, gemeente Overbetuwe en gemeente Buren. ... » lees meer
Ontwikkeling Laanboomhuis - Lopend
Diverse partijen werken samen aan de ontwikkeling van een Laanboomhuis op het Agro Business Centre (ABC) in Opheusden, wat hét visitekaartje voor de laanboomteelt in de regio en het hart van het bedrijventerrein moet worden.... » lees meer
Marktinnovaties - Lopend
In dit meerjarig project wordt op verschillende manieren gewerkt aan marktinnovatie door de laanboomsector. Onderwerpen zijn onder andere Green Cities, gebruik van bomen voor andere toepassingen en markten en Climate Trees. ... » lees meer
Regionaal data- en informatiesysteem - Lopend
Momenteel weten we op regionaal niveau niet wie, welke data wanneer en waarvoor nodig heeft. Met dit project onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een regionaal informatie- en datasysteem. ... » lees meer
Versterken ketenafzet - Lopend
Dit project is erop gericht om de logistiek binnen de keten te optimaliseren.... » lees meer
Ontwerp TCO Tuin - Lopend
Dit project is gericht op het ontwerpen van een ontmoetingsplek in de vorm van een TCO Tuin en daarmee de mogelijkheid voor het faciliteren van de dialoog.... » lees meer
Leren en innoveren in de boomteelt - Lopend
Leren en innoveren in de boomteelt is gestart om scholing in de sector te stimuleren.... » lees meer
Gebiedsgerichte ziekten en plagen - Lopend
Dit project is gericht op het stimuleren van een gebiedsgerichte aanpak voor de preventie van ziekten en plagen.... » lees meer
Groenbemesters - Lopend
In de boomkwekerij is het gebruik van groenbemesters in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Welke positieve en negatieve effecten heeft het gebruik op de laanboomteelt?... » lees meer
Groene Etalage - Lopend
Dit project is gericht op het ontwikkelen van een gestructureerde samenwerking tussen gemeenten en overheden. ... » lees meer
Haalbaarheidsonderzoek Broedplaats of Bedrijfsverzamelgebouw - Lopend
Dit project is gericht op het bepalen welke invulling het gebouw naast het Laanboomhuis het beste kan krijgen: broedplaats of bedrijfsverzamelgebouw. ... » lees meer
Grasstroken in de teelt van laanbomen - Lopend
Dit project is gericht op het vaststellen van het effect van grasstroken op de groei van laanbomen met en zonder aanvullende maatregelen, met name op het gebied van watergift.... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
Haalbaarheidsonderzoek Broedplaats of Bedrijfsverzamelgebouw - Lopend

In het Laanboomcluster wordt op het Agro Business terrein momenteel een TCO Laanboomhuis en een TCO Tuin ontwikkeld. Een gedeelte van de grond is nog beschikbaar voor de ontwikkeling van een Bedrijfsverzamelgebouw.

Hierbij doen zich twee vragen voor:

(1) Moet het een bedrijfsverzamelgebouw gebouw worden voor reguliere dienstverleners met hoofdzakelijk kantoorvoorzieningen of meer een broedplaats voor innovatie, ontwikkeling, start ups, met naast kantoorruimte ook andere voorzieningen zoals productieruimte, testfaciliteiten, laboratoria en (2) welke van die twee draagt het meeste bij aan een versterking van het Laanboomcluster?

 

Doelstelling project:

Bepalen welke invulling het gebouw het beste kan krijgen: broedplaats of bedrijfsverzamelgebouw

 

Activiteiten:

  1. Inrichten projectorganisatie

  2. Onderzoeken (door middel van deskresearch en excursies) van beide mogelijkheden

  3. Opstellen criteria voor vergelijking beide mogelijkheden

  4. Maken van een keuze voor één van de beide mogelijkheden

  5. Uitwerken van positionering, organisatie, financiering en exploitatie van het gekozen gebouw

Deelnemers:

Laanboompact, Tree Centre Opheusden, Gemeente Neder – Betuwe

 

Beoogde looptijd van het project:

Augustus 2019 – Voorjaar 2020

  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA