Projecten
 
Emissiereductie water - Lopend
Vanuit het "Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen" zijn in 2016 van vier middelen te hoge concentraties gemeten in het oppervlaktewater in regio Opheusden. Vragen die daarbij op komen zijn: waar komen de gevonden middelen vandaan, hoe komen deze middelen in het oppervlaktewater, hoe kan de emissie verminderd of voorkomen worden. ... » lees meer
Afstemming Omgevingsvisies Gemeenten - Lopend
Iedere gemeente in Nederland gaat aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van de dorpen en het buitengebied. Dit project omvat de Afstemming van de Omgevingsvisies tussen gemeente Neder-Betuwe, gemeente Overbetuwe en gemeente Buren. ... » lees meer
Ontwikkeling Laanboomhuis - Lopend
Diverse partijen werken samen aan de ontwikkeling van een Laanboomhuis op het Agro Business Centre (ABC) in Opheusden, wat hét visitekaartje voor de laanboomteelt in de regio en het hart van het bedrijventerrein moet worden.... » lees meer
Marktinnovaties - Lopend
In dit meerjarig project wordt op verschillende manieren gewerkt aan marktinnovatie door de laanboomsector. Onderwerpen zijn onder andere Green Cities, gebruik van bomen voor andere toepassingen en markten en Climate Trees. ... » lees meer
Regionaal data- en informatiesysteem - Lopend
Momenteel weten we op regionaal niveau niet wie, welke data wanneer en waarvoor nodig heeft. Met dit project onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een regionaal informatie- en datasysteem. ... » lees meer
Versterken ketenafzet - Lopend
Dit project is erop gericht om de logistiek binnen de keten te optimaliseren.... » lees meer
Ontwerp TCO Tuin - Lopend
Dit project is gericht op het ontwerpen van een ontmoetingsplek in de vorm van een TCO Tuin en daarmee de mogelijkheid voor het faciliteren van de dialoog.... » lees meer
Leren en innoveren in de boomteelt - Lopend
Leren en innoveren in de boomteelt is gestart om scholing in de sector te stimuleren.... » lees meer
Gebiedsgerichte ziekten en plagen - Lopend
Dit project is gericht op het stimuleren van een gebiedsgerichte aanpak voor de preventie van ziekten en plagen.... » lees meer
Groenbemesters - Lopend
In de boomkwekerij is het gebruik van groenbemesters in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Welke positieve en negatieve effecten heeft het gebruik op de laanboomteelt?... » lees meer
Groene Etalage - Lopend
Dit project is gericht op het ontwikkelen van een gestructureerde samenwerking tussen gemeenten en overheden. ... » lees meer
Haalbaarheidsonderzoek Broedplaats of Bedrijfsverzamelgebouw - Lopend
Dit project is gericht op het bepalen welke invulling het gebouw naast het Laanboomhuis het beste kan krijgen: broedplaats of bedrijfsverzamelgebouw. ... » lees meer
Grasstroken in de teelt van laanbomen - Lopend
Dit project is gericht op het vaststellen van het effect van grasstroken op de groei van laanbomen met en zonder aanvullende maatregelen, met name op het gebied van watergift.... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
Ontwerp TCO Tuin - Lopend

Op het ABC terrein te Opheusden komt het Laanboomhuis. Het Laanboomhuis en de omliggende tuin wordt de ontmoetingsplaats van de regio waar diverse activiteiten gaan plaatsvinden. Het biedt mogelijkheden voor interactie met klanten, stakeholders, onderwijs, onderzoek en omwonenden.

 

Doelstellingen project:

 • Het versterken van de interactie tussen ondernemers, omwonenden, onderwijs, overheid en onderzoek in de regio en met betrokkenen uit andere regio’s/landen 
 • Het vergroten van de naamsbekendheid en het imago van het laanboomcluster
 • Het creëren van een ontmoetingsplek in de vorm van een TCO Tuin en daarmee de mogelijkheid voor het faciliteren van de dialoog

Activiteiten:

 1. Kickoff: Voorbereiding startbijeenkomst, functies uitwerken

 2. Ideevorming: Genereren en evalueren van ideeën samen met betrokkenen

 3. Ontwerpen: Globaal uitwerken van de ideeën, 1 a 2 concepten dieper uitwerken, verkenning financiële en technische haalbaarheid van deze 1 a 2 concepten

 4. Concept beschrijving: Evaluatie en conceptkeuze, in detail uitwerken gekozen concept

 5. Projectmanagement: Procesmanagement en ondersteuning, communicatie

Deelnemers:

 • Tree Centre Opheusden: kwekers van laanbomen, ondernemers van toelevering en dienstverlening

 • Gemeente Neder-Betuwe

 • Architect Laanboomhuis

 • Landschapsarchitect

 • Overige stakeholders: onderwijs, onderzoek

Beoogde looptijd van het project:

Januari 2019 - Voorjaar 2020 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA