Projecten
 
Investeren in duurzame onkruidbestrijding - Afgerond
Tijdens het project "Investeren in duurzame onkruidbestrijding" is een nieuwe schoffel ontwikkeld die nieuwe mogelijkheden geeft om de input van chemische middelen ver terug te dringen. ... » lees meer
Ontwikkeling Kom op de Kwekerij - Afgerond
In de tuinbouw wordt al sinds lange tijd Kom in de Kas georganiseerd, echter voor de boomkwekerij bestond zoiets niet. Daarom heeft Tree Centre Opheusden (TCO) het project Kom op de Kwekerij ontwikkeld: een vergelijkbaar evenement organiseren als Kom in de Kas. ... » lees meer
Ontwikkeling automatische diktemeter - Afgerond
In 2014 is het project "Ontwikkeling automatische diktemeter" gestart. Het omvat de ontwikkeling van een apparaat dat het traditionele meetlint in de boomkwekerij vervangt, genaamd TreeHugger. ... » lees meer
TCO Koers 2030 - Afgerond
In december 2019 is het project "TCO Koers 2030" afgerond. Tijdens dit project is bepaald waar de sector onderscheidend in wil zijn en wat de komende jaren moet worden gedaan om de marktpositie van de laanboomteelt in de regio te behouden en te versterken. ... » lees meer
Laanboomroute Betuwe - afgerond

In april 2019 is het project "Laanboomroute Betuwe" afgerond. Een fietsroute die voert langs landschappen, laanboompercelen, terrasjes en gastvrije horeca- en recreatiemogelijkheden in Neder-Betuwe, Overbetuwe en Buren.

... » lees meer
Onkruidbestrijding - afgerond
De inzet van best practices onkruidbestrijding in de teelt van laanbomen in de regio Rivierenland is tot nog toe vrij beperkt. Dit heeft vooral te maken met de toepasbaarheid van de mechanische methoden op de rivierkleigronden. Daarnaast speelt de hoge arbeidsinzet een grote rol. Uit de inventarisatie blijkt wel dat de resultaten met de mechanische onkruidbestrijding op de bedrijven bemoedigend zijn.... » lees meer
Gebruik van groene middelen - afgerond
Hoewel het middelengebruik in de regio Rivierenland in de laanbomenteelt relatief laag is, worden toch norm-overschrijdende middelen in het oppervlaktewater gevonden. Omschakeling naar de toepassing van groene middelen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de terugdringing van de norm overschrijdingen.
... » lees meer
Ontwikkeling wortelsnoeimachine - afgerond
In dit project is een prototype ontwikkeld van een wortelsnoeimachine.  Het wortelsnoeien bij laanbomen is een intensieve handeling
en het doel was om deze handeling te automatiseren.
... » lees meer
Gotenteelt - afgerond
Meerjarige teelt in goten. ... » lees meer
Verkenning sensing van boven - afgerond

Sensing vanuit satellieten neemt sterk toe. Op basis van deze beelden kunnen afwijkingen worden vastgesteld en zo mogelijk beslisregels worden opgesteld. Voor de boomkwekerij is het echter nodig om dichterbij het gewas te meten. Die technieken zijn beschikbaar (UAV), maar gebruik van deze technieken in de boomkwekerij en vooral vertaling van beelden naar taakacties staat nog in de kinderschoenen. De boomkwekerij moet die handschoen zelf opnemen, zo ook de laanboomsector.

In dit project wordt daartoe een start gemaakt voor de laanbomen in de regio Opheusden.

... » lees meer
Warmte-krachtkoppeling - afgerond

In de laanboomteelt komen aanzienlijke hoeveelheden snoei- en afvalhout vrij. Op dit moment wordt het overtollige hout versnipperd of afgevoerd of verbrand op hopen. Dit kan anders.

... » lees meer
Water- en nutriëntenmanagement - afgerond

Kennis en inzicht ontwikkelen in het gebruik van sensoren voor water- en nutriëntenmanagement.

 

... » lees meer
Ondernemersnetwerk activiteitenbesluit - afgerond

Het bespreken van de gevolgen van het activiteitenbesluit

... » lees meer
Plantgezondheid en weerbaarheid - afgerond
Inzicht verkrijgen in ziekten en plagen die samengaan met het gebruik nieuwe systemen. ... » lees meer
Verkenning precisie laanboomteelt - afgerond

Voor de laanboomteelt is precisieplant de basis voor verdere precisie-landbouw toepassingen

... » lees meer
Duurzaam telen - afgerond

Duurzaam telen kent vele facetten. In dit project lag de nadruk op duurzaam omgaan met water.

... » lees meer
Kluitloze bomen in de keten - afgerond
Met kluit wordt het beste deel van de bodem afgevoerd. Afvoeren van grond is echter niet duurzaam en kluiten zijn arbeidsintensief. In een proefproject op een praktijkbedrijf is onderzocht of het werken met kluitloze bomen in de praktijk haalbaar is.

De rapportage is bijgevoegd.
... » lees meer
Intergemeentelijke integrale Strategische Visie Laanboomteelt - afgerond
Opstellen van een ISVL waarbij de gehele laanboomsector in de regio in beeld wordt gebracht. ... » lees meer
Agro Business Centrum (ABC) - afgerond
Met dit project ondersteunde het Laanboompact de gemeente bij het inrichten en ontwikkelen van het ABC op basis van drie geïnteresseerde bedrijven. ... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
Investeren in duurzame onkruidbestrijding - Afgerond

Het bestrijden van onkruiden op kleigronden wordt door veel laanboombedrijven nog volvelds chemisch uitgevoerd. Op kleigronden is mechanische onkruidbestrijding lastig en er was lang geen goede schoffel voor de laanboomkwekerij beschikbaar. Tijdens het project "Investeren in duurzame onkruidbestrijding" is een nieuwe schoffel ontwikkeld die nieuwe mogelijkheden geeft om de input van chemische middelen ver terug te dringen.

 

Het project is tot stand gekomen dankzij de intensieve samenwerking tussen twaalf kwekers die allen geïnvesteerd hebben in de aankoop en toepassing van twaalf schoffels en vier LVS specifieke spuitsystemen. De kwekers kregen 40% subsidie op hun investering die zal bijdragen aan een betere oppervlaktewater- en bodemkwaliteit: de helft van het subsidiegeld komt van de EU, een kwart van Provincie Gelderland en een kwart van Waterschap Rivierenland. Met deze investeringen zet de laanboomsector een grote stap in verdere verduurzaming van de teelt.

 

De begeleiding van het project was in handen van CropEye.

Foto: Arno Engels, De Boomkwekerij 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA