Projecten
 
Emissiereductie water - Lopend
Vanuit het "Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen" zijn in 2016 van vier middelen te hoge concentraties gemeten in het oppervlaktewater in regio Opheusden. Vragen die daarbij op komen zijn: waar komen de gevonden middelen vandaan, hoe komen deze middelen in het oppervlaktewater, hoe kan de emissie verminderd of voorkomen worden. ... » lees meer
Afstemming Omgevingsvisies Gemeenten - Lopend
Iedere gemeente in Nederland gaat aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van de dorpen en het buitengebied. Dit project omvat de Afstemming van de Omgevingsvisies tussen gemeente Neder-Betuwe, gemeente Overbetuwe en gemeente Buren. ... » lees meer
Ontwikkeling Laanboomhuis - Lopend
Diverse partijen werken samen aan de ontwikkeling van een Laanboomhuis op het Agro Business Centre (ABC) in Opheusden, wat hét visitekaartje voor de laanboomteelt in de regio en het hart van het bedrijventerrein moet worden.... » lees meer
Marktinnovaties - Lopend
In dit meerjarig project wordt op verschillende manieren gewerkt aan marktinnovatie door de laanboomsector. Onderwerpen zijn onder andere Green Cities, gebruik van bomen voor andere toepassingen en markten en Climate Trees. ... » lees meer
Regionaal data- en informatiesysteem - Lopend
Momenteel weten we op regionaal niveau niet wie, welke data wanneer en waarvoor nodig heeft. Met dit project onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een regionaal informatie- en datasysteem. ... » lees meer
Versterken ketenafzet - Lopend
Dit project is erop gericht om de logistiek binnen de keten te optimaliseren.... » lees meer
Ontwerp TCO Tuin - Lopend
Dit project is gericht op het ontwerpen van een ontmoetingsplek in de vorm van een TCO Tuin en daarmee de mogelijkheid voor het faciliteren van de dialoog.... » lees meer
Leren en innoveren in de boomteelt - Lopend
Leren en innoveren in de boomteelt is gestart om scholing in de sector te stimuleren.... » lees meer
Gebiedsgerichte ziekten en plagen - Lopend
Dit project is gericht op het stimuleren van een gebiedsgerichte aanpak voor de preventie van ziekten en plagen.... » lees meer
Groenbemesters - Lopend
In de boomkwekerij is het gebruik van groenbemesters in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Welke positieve en negatieve effecten heeft het gebruik op de laanboomteelt?... » lees meer
Groene Etalage - Lopend
Dit project is gericht op het ontwikkelen van een gestructureerde samenwerking tussen gemeenten en overheden. ... » lees meer
Haalbaarheidsonderzoek Broedplaats of Bedrijfsverzamelgebouw - Lopend
Dit project is gericht op het bepalen welke invulling het gebouw naast het Laanboomhuis het beste kan krijgen: broedplaats of bedrijfsverzamelgebouw. ... » lees meer
Grasstroken in de teelt van laanbomen - Lopend
Dit project is gericht op het vaststellen van het effect van grasstroken op de groei van laanbomen met en zonder aanvullende maatregelen, met name op het gebied van watergift.... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
Webinar over afzet in onzekere tijd

Wethouder Johan Sluiter van Gemeente Lingewaard verzorgde de aftrap van het eerste webinar van het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen. Dat deed hij in het gloed nieuwe Karma Centrum aan de Geranium 2 in Bemmel. Familie Langelaan heeft dit nieuwe business-to-business centrum ontwikkeld om hun afnemers nog meer de beleving mee te kunnen geven van hun siergewassen. Bij Karma plants worden Anthuriums gekweekt in vele maten en kleuren. Allemaal volgens de specifieke wensen van de afnemer. Het nieuwe Karma Centrum was voor de gelegenheid ingericht als een professionele webinar-studio.

Glenn en Lydia Langelaan legde uit hoe de nieuwbouw van het Karma Centrum en 2,8 hectare nieuwe tuinbouwkas gegaan was in de corona lock-down. Naast veiligheid in de eigen kas, moesten ook voor de nieuwbouw de nodige corona-regels betracht worden. Een van de lastigste klussen was het onderbrengen van de bouwploegen in hotels in de buurt. Volgens Glenn was dat bepaald niet eenvoudig, midden in de Corona crisis. Gelukkig bleef de vertraging beperkt en kon afgelopen maand de nieuwe kas van 2,8 hectare in gebruik genomen worden en vandaag de eerste activiteit in het Karma Centrum. Lydia Langelaan benadrukt dat ze nu nog beter in staat zijn afnemers bij hun bedrijf en producten te betrekken. Zeker in de Corona-tijd is gebleken hoe belangrijk het is te blijven investeren in de relatie met je afnemers.

Daarna was het Arne Bac van de Rabobank die in gesprek ging met Peter Bakker, algemeen directeur van Plantion. Beide heren deelden hun visie op de afzet van siergewassen. Volgens Bac heeft de corona-crisis het volgende geleerd:

  • Belangenbehartiging is crucial voor adequaat crisis management op nationale schaal
  • Greening the cities, thuiswerken: sierteelt blijft relevant in de thuis/werksituatie
  • Veerkracht sector is groot gebleken, mede dankzij de goede concurrentiepositie
  • Sterke buffers zijn in dit soort situaties nodig, aandachtspunt voor de toekomst
  • Luchttransport is nog steeds moeilijk => nadenken over marktbereik
  • Arbeid zal in de toekomst een groot aandachtpunt worden => robotisering/automatisering
  • Sterke bedrijven zullen deze crisis overleven!
Frank Hollaar, van Flynth Accountants, deelde zijn inzichten op het gebied van ondernemerschap. Het afgelopen jaar heeft veel gevraagd van ondernemers. Ze moesten alle zeilen bijzetten. Hollaar besprak drie kernkwaliteiten van bedrijven die succesvol zijn:

  • Relevant, voor afnemers en consument
  • Weerbaar, bestand tegen onverwachte tegenslagen
  • Wendbaar, om snel in te spelen op nieuwe situaties
Hij ging uitgebreid in op deze drie kerncompetenties van succesvolle bedrijven, zie zijn presentatie. Via de ‘chat-functie’ konden de ca. 35 deelnemers van achter hun lap-top vragen stellen. Dat leverde een levendige discussie op, ondanks de fysieke afstand. Op basis van de positieve ervaring van dit eerste webinar wordt er nu gewerkt aan een webinar in november over de voortgang van de energietransitie in de glastuinbouw.

De presentaties van Arne Bac en Frank Hollaar zijn bovenaan dit artikel te vinden. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA