Publicaties

Het Laanboompact werkt jaarlijks met een werkplan en om de paar jaar geeft zij een brochure uit over de projecten die het Laanboompact ondersteunt. Deze werkplannen en brochures treft u hieronder aan. 

Als onderdeel van Greenport Gelderland delen wij ook graag haar uitgaven. Rapportages over projecten treft u aan onder 'projecten'PUBLICATIEOVERZICHT
 
Monday 18 May 2020 Duurzaam verder 2030
Monday 18 May 2020 Duurzaam doen 2020
Friday 23 December 2016 Brochure 10 jaar Laanboompact
Thursday 01 December 2016 Greenport magazine
Thursday 30 June 2016 Future with a bite
« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 18 May 2020

Duurzaam verder 2030

Het programma in deze versnellingsagenda is Bottom up ontwikkeld door de dragende organisaties van Greenport Gelderland: bedrijfsleven, overheden, onderzoek en onderwijs. Het draagvlak is breed.

Het realiseren ervan is niet eenvoudig, maar wel urgent en een belangrijke succesfactor voor een gezonde economische structuur, continuïteit van bedrijven en de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving. De ambities zijn fors, maar haalbaar. Mits ondersteunend beleid, kennis en geld beschikbaar komen, de benodigde infrastructuur (o.a. energie, CO2) tijdig gereed is en de samenwerking met elkaar, met andere sectoren (cross overs) en met andere regio’s ten volle wordt benut.  


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA